Zuchttaube 64
 Van Roy Koen
bildname: 64.png LUCKY BOY 406
B-11-2203406
vogel - Blau

Der B-11-2203406
ist aus den besten De Rauw Sablon Linien gezogen DEN DROMER & LUCKY 848

Vater: NL-05-1936565 orig.Koopman
Sohn. DEN DROMER ( der 565 ist Gro▀vater zu 21 x den 1 Konkurs )

Mutter: B-09-2119292 orig.Eric Limbourg
the best of De Rauw Sablon
Tochter: LUCKY 848
die 292 ist eine Halbschwester zu BAK 17
und zum BLUE ACE ( z.B. 2 Nat Ace Pigeon 2007 KBDB LD )